Missie

Visie: in onze visie past de tekst: ‘’Niets is wat het lijkt’’. Dit vereist zoals de slagzin in de pleegzorg luidt: ‘’Wie heeft er een groot hart’’, niet alleen een groot hart, maar ook veel kennis. Met alleen een groot hart doe je uithuisgeplaatste kinderen tekort.

Missie: alle uithuisgeplaatste kinderen die niet meer thuis kunnen wonen hebben recht op een ‘’georganiseerd huis’’. We richten ons op een eigen krachtige natuurlijke leefsituatie, waarin betrokkenheid, een eigentijdse opvoeding, voortdurende presentie van gezinshuisouders de belangrijkste aspecten zijn waarin kinderen en jongeren een eigen sociaal netwerk kunnen opbouwen en onderhouden.