Profiel

 Profiel: Wij vinden het belangrijk om vanuit een persoonlijk aangeklede warme plek een veilig woonklimaat te realiseren voor kinderen. Als gezinshuisouders streven we naar een open en eerlijke houding naar elkaar (toe) en vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Door het observeren van kinderen in verschillende situaties en hierop te anticiperen, proberen wij hun zelfbeeld en zelfvertrouwen positief te vergroten. Wij hebben een duidelijke werkstructuur en op zondag kieren wij voor de rust en dingen gezamenlijk doen. De kracht van ons opvoedingsklimaat ligt in het onderzoeken en stimuleren van de mogelijkheden van een kind. Daarbij is het laten zijn van onmogelijkheden van groot belang. De presentie (7x24) van gezinshuisouders is naar onze mening van essentieel belang voor deze kinderen. Daarnaast wordt te allen tijde in overleg met verantwoordelijken in de zorg voor deze kinderen (bijv. gezinsvoogd) het contact met de biologische ouders onderhouden.

Onze meest in het oog springende competenties zijn: empathie, communicatie, delegeren, stimuleren, zelfreflectie, assertiviteit. Als gezinshuisouders zijn we complementair.